Mevzuat Linkleri

İSG Alanındaki Gerekli Tüm Konu Başlıkları

4857 Sayılı İş Kanunu
Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük
Alt İşverenlik Yönetmeliği
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
6331 Sayılı İş Kanunu
Parlayıcı,Patlayıcı,Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirleri Hakkında Tüzük
Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Asansör Yönetmeliği (2014/33/Ab )
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
İlkyardım Yönetmeliği
İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme Ve Belgelendirme Yönetmeliği
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kanunu
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü
Asansör İşletme Ve Bakım Yönetmeliği
Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
Tozla Mücadele Yönetmeliği
Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

Aradığınızı Bulamadınız Mı?